Zorgroutes

Het doel van het CJG is het bieden van snelle, effectieve en afdoende hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders: een sluitende aanpak waarbij de coördinatie van hulpverlening en begeleiding een essentieel onderdeel is.

Daarom heeft het CJG Westerkwartier o.a. een interne en externe zorgstructuur voor het basisonderwijs ontwikkeld. U kunt deze zorgroute via deze link downloaden.

De ondersteuningsroute kinderopvang 0-4 jaar in het Westerkwartier vindt u hier.