Meer informatie

Voor wie ?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier is een samenwerkingsverband van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Het CJG is voor alle kinderen, jongeren, ouders en (semi-)professionals in deze gemeenten. In het CJG werken vele organisaties samen om te zorgen dat iedereen die langskomt, belt of mailt een luisterend oor treft en snel antwoord op vragen krijgt. Met het CJG willen we voorkomen dat vragen over opvoeden en opgroeien onbeantwoord blijven of dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Waarvoor?

Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn kunnen met al hun vragen terecht bij  het CJG Westerkwartier.  Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is, helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. U kunt er met alle vragen over kinderen en opvoeden terecht: over pesten, zakgeld en puberen, maar ook over babyvoeding en groei van uw peuter.

Folder CJG Westerkwartier

folder CJGHet Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier heeft een folder uitgegeven voor iedereen die een vraag heeft over opvoeden en opgroeien. 

In deze folder informatie over wat het CJG doet en wie er terecht kunnen. Alle CJG-adressen en -openingstijden staan er ook in.

Klacht en bezwaar

Wat is een klacht
Een klacht in de zin van de klachtenregeling kunt u indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van het CJG Westerkwartier zich tegen u heeft gedragen. Het gaat hier dus om de manier waarop u behandeld bent en niet om de inhoud van een besluit waar u het mogelijk niet mee eens bent.

Verschil klacht en bezwaar
Als u vindt dat u aan het loket of in een gesprek onheus of onfatsoenlijk bent behandeld, dan kunt u daartegen een klacht indienen. Wanneer u het niet eens bent met de afwijzing van een aanvraag, kunt u daartegen géén klacht indienen, maar kunt u gebruik maken van de juridische mogelijkheden van bezwaar en eventueel beroep.  Bij klachten gaat het dus om gedragingen van medewerkers van het CJG Westerkwartier.

Waar dient u uw klacht in?
Schriftelijke klachten kunt u richten aan het CJG Westerkwartier t.a.v. manager CJG, Lindensteinlaan 44, 9351 KG Leek. Of u kunt het digitaal indienen via info@cjgwesterkwartier.nl

 

Wat als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld?

Klachtafhandeling door zorgaanbieders
Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Als een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door een zorgaanbieder, dan biedt deze wet een laagdrempelig alternatief: een inwoner kan naar een onafhankelijke geschilleninstantie stappen. Alle zorgaanbieders moeten bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Een inwoner kan daarna niet in beroep.

Klachtafhandeling door de gemeente
De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over honderden overheidsinstanties. U kunt gratis het nummer 0800 33555 55 bellen voor informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman. Deze informatie vindt u ook op de website: http://www.nationaleombudsman.nl


l