Meer informatie

Voor wie ?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier is een samenwerkingsverband van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Het CJG is voor alle kinderen, jongeren, ouders en (semi-)professionals in deze gemeenten. In het CJG werken vele organisaties samen om te zorgen dat iedereen die langskomt, belt of mailt een luisterend oor treft en snel antwoord op vragen krijgt. Met het CJG willen we voorkomen dat vragen over opvoeden en opgroeien onbeantwoord blijven of dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Waarvoor?

Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn kunnen met al hun vragen terecht bij  het CJG Westerkwartier.  Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is, helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. U kunt er met alle vragen over kinderen en opvoeden terecht: over pesten, zakgeld en puberen, maar ook over babyvoeding en groei van uw peuter.

Folder CJG Westerkwartier

folder CJGHet Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier heeft een folder uitgegeven voor iedereen die een vraag heeft over opvoeden en opgroeien. 

In deze folder informatie over wat het CJG doet en wie er terecht kunnen. Alle CJG-adressen en -openingstijden staan er ook in.

Klachten

Waar moet ik zijn met een klacht over jeugdhulp?

Waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud van uw klacht. U moet bijvoorbeeld  bij de gemeente zijn als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen. Maar heeft u een klacht over een behandeling in de jeugdzorg zelf, dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u helpen als u moeilijkheden heeft met jeugdhulp.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpen zij u met een klacht indienen bij een klachtencommissie of bij bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon. In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Naar de klachtencommissie jeugdhulpinstelling

Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag de instelling naar de klachtenregeling.