Zomervakantieweken voor kinderen met AD(H)D en autisme

donderdag 01 maart 2018 11:28

Ook in 2018 worden er weer twee kindervakantieweken georganiseerd voor kinderen van 6-12 jaar met AD(H)D of een vorm van autisme (ASS). Humanitas organiseert dit project om met name ouders/verzorgers tijdens de zomervakantie te ontlasten.

Vakantieweken Zomeropvang Humanitas District Noord organiseert ieder jaar een zomeropvang voor kinderen met AD(H)D, en/of autisme spectrum stoornis (ASS), zoals bv PDD-NOS. Het project "Vakantieweken Zomeropvang" is indertijd opgericht door CGG, Jeugdzorg,  MEE,  Accare, Oudervereniging Balans en Humanitas. Het project is bedoeld ter ontlasting van de ouders/verzorgers tijdens de zomervakantie wanneer men geen andere opvangmogelijkheden heeft.

Waar en wanneer:
Boscamping Appelscha (groepsaccomodatie 't Kamphus)
Oude Willem 3, 9426 SM Appelscha

De opvang vindt plaats van maandag t/m vrijdag in de weken
6 augustus t/m 10 augustus: 6 t/m 9 jaar
13 augustus t/m 17 augustus: 9 t/m 12 jaar.
Per week is er plaats voor maximaal 18 kinderen. In beide weken is de bezetting één vrijwilliger op twee kinderen. Er is een professionele beroepskracht die de begeleiding ondersteunt.

Informatie en aanmelding:
Zo mogelijk wordt thuis een intakegesprek gehouden. Nadat u  of de intaker van Humanitas het formulier heeft ingevuld en opgestuurd wordt bekeken of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij spelen een aantal criteria een rol: het kind is bekend bij de betreffende hulpverleningsinstellingen; de diagnose AD(H)D en/of een vorm van autisme (ASS) zoals bv PDD-NOS is gesteld; het kind woont in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe.
Bij een teveel aan aanmeldingen gaan schoolgaande kinderen vanuit een thuissituatie voor. Er wordt gekeken naar een evenwicht  tussen jongens en meisjes. In de groep wordt gekeken  naar de aard van de gewenste hulp of die in deze week haalbaar is voor kind en leiding. Bij teveel aanmeldingen wordt  gewerkt met een wachtlijst waarbij de plaatsingsbeslissing ligt bij  Humanitas district Noord.

Kosten:
De kosten bedragen € 240 per week.
Er wordt van de ouders een bijdrage in deze kosten naar draagkracht gevraagd. Overleg over de hoogte van de bijdrage is altijd mogelijk.

Informatie en aanmelding:
Humanitas District Noord, Werkgroep Zomeropvang
Akerkhof ZZ 22, 9711 JB  Groningen
tel : 050-3120633
zomeropvang.noord@humanitas.nl
www.humanitas.nl/noord

Let op: uw kind  moet vóór 1 juni a.s. zijn aangemeld.