Meer informatie

Persbericht voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier

De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning voorlopig gegund aan Tinten Welzijnsgroep.