Meer informatie

CJG Zuidhorn

Het CJG is gevestigd in Het Zonnehuis Oostergast, Gemmastraat 12 in Zuidhorn.

Het CJG is geopend op maandag van 9.00 tot 11.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties en op feestdagen. Tijdens deze periode bent u van harte welkom bij ons inlooppunt in Leek, Lindensteinlaan 44, op vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Op maandag 29 mei 2017 is er in verband met een JGZ-dag voor medewerkers geen inloopspreekuur.

Het CJG is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch te bereiken op 0594-512133. In de weekenden, op feestdagen en buiten kantooruren kunt u - in geval van crisis - contact opnemen met 
JB Noord, telefoonnummer 050 - 523 92 00.
Volg ons ook op twitter: @CJGWK

Voor het maken en wijzigen van een afspraak voor het consultatiebureau kunt u bellen met het telefoonnummer 050 - 367 49 90.

Inloopspreekuur CJG Voortgezet onderwijs
Ouders, leerlingen maar ook leraren hebben de mogelijkheid om met verschillende vragen binnen te lopen. Men kan denken aan opvoedingsondersteuning, psychische problemen, slechte leerprestatie, problemen thuis, financiƫle problemen en verslavingsproblematiek.
Het CJG spreekuur wordt gehouden door Serwynn Goos (maatschappelijk werkster SPINN) op alle locaties van RSG de Borgen:
De Oldeborg, donderdagmorgen van 9-12 uur
De Nijeborg, donderdagmorgen van 9-12 uur
De Lindeborg, donderdagmiddag van 13.15-16.15 uur.

 

VNN houdt 1 x per maand spreekuur op de Borgen.

Algemene informatie over Zorg en Welzijn in de gemeente Zuidhorn vindt u op de website van de gemeente Zuidhorn.

Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de gemeente Zuidhorn voor u regelt?
Vindt u de regelingen ingewikkeld, weet u niet waar u uw vragen kunt stellen of voelt u zich niet begrepen? Dan kunt u terecht bij de sociaal ombudsvrouw van de gemeente Zuidhorn, Irma van Beek
Hier vindt u meer informatie over de sociaal ombudsvrouw.