Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de gemeenten Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn. Ook professionals en vrijwillligers, die werken met kinderen en gezinnen, kunnen bij het CJG aankloppen voor advies en ondersteuning.

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar.

In het Westerkwartier is ervoor gekozen om de uitvoering van deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Een logische keuze, want ook vóór 1 januari 2015 vormde het CJG al een centrale rol in het gemeentelijk jeugdbeleid. Binnen het CJG werken verschillende instanties samen om kinderen en gezinnen te ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden.

Deze website geeft antwoord op veel vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Geef dan een melding door met behulp van ons meldingformulier

Cliëntondersteuning
In het Westerkwartier zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Bijvoorbeeld, buurtwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, MEE etc. Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen, bv naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.  Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersonen AKJ
Als er zaken zijn in de ondersteuning of hulpverlening die niet goed lopen, dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon u daarbij helpen. De vertrouwenspersoon kan u helpen als er dingen moeten veranderen en ondersteunt u bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Ook kan een vertrouwenspersoon u uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Hier vindt u meer informatie over een vertrouwenspersoon.

 

 

 

Cursussen

Hieronder vind je de laatste cursussen die we aanbieden.

Lees meer over cursussen...

Nieuws

'Sociaal Werk De Schans' nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

De nieuwe welzijnsorganisatie van het Westerkwartier heet 'Sociaal Werk De Schans'.
Burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer onthulde vandaag de naam in de Kruisweg in Marum samen met directeur-bestuurder Johan Brongers en kwartiermaker Joep Schuringa van de Tintengroep, waar Sociaal Werk De Schans onderdeel van is. Na de onthulling tekenden ze gezamenlijk de overeenkomst.

Sociaal Werk De Schans
De naam is zorgvuldig gekozen. Historisch gezien biedt een schans bescherming en is het een omgeving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving. In het Westerkwartier zijn veel (restanten van) schansen te vinden, zoals bij de Aduarderzijlen, Lettelbert en Enumatil.

Eén welzijnsorganisatie
De colleges van de vier gemeenten gunden eind september - na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure - de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanf 1 januari 2019 definitief aan de Tintengroep.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van sociaal werk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren ligt in de decentralisaties. In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen. De opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren is daar onderdeel van. De herindeling gaf een natuurlijk moment om de nieuwe organisatie van de basisondersteuning in te richten.