Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de gemeenten Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn. Ook professionals en vrijwillligers, die werken met kinderen en gezinnen, kunnen bij het CJG aankloppen voor advies en ondersteuning.

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar.

In het Westerkwartier is ervoor gekozen om de uitvoering van deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Een logische keuze, want ook vóór 1 januari 2015 vormde het CJG al een centrale rol in het gemeentelijk jeugdbeleid. Binnen het CJG werken verschillende instanties samen om kinderen en gezinnen te ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden.

Deze website geeft antwoord op veel vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Geef dan een melding door met behulp van ons meldingformulier

Cliëntondersteuning
In het Westerkwartier zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Bijvoorbeeld, buurtwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, MEE etc. Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen, bv naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.  Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersonen AKJ
Als er zaken zijn in de ondersteuning of hulpverlening die niet goed lopen, dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon u daarbij helpen. De vertrouwenspersoon kan u helpen als er dingen moeten veranderen en ondersteunt u bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Ook kan een vertrouwenspersoon u uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Hier vindt u meer informatie over een vertrouwenspersoon.

 

 

 

Cursussen

Hieronder vind je de laatste cursussen die we aanbieden.

Lees meer over cursussen...

Nieuws

Gemeenten Westerkwartier gaan (privacy)gevoelige informatie veilig e-mailen via Zorgmail

Regelmatig verstuurt de gemeente (privacy)gevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Vanaf oktober 2018 doen de gemeenten dit via Zorgmail, een programma waarmee veilig kan worden gemaild.

Zorgmail
Bij Zorgmail denkt u misschien alleen aan mail over zaken die te maken hebben met  zorg maar niets is minder waar. Alle privacygevoelige informatie, ook bijvoorbeeld uw BSN nummer, kan met deze software veilig per email worden verstuurd. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen een bericht, dat met Zorgmail is verzonden, lezen.

Hoe werkt het?
Ontvangt u een e-mail van één van de Westerkwartier gemeenten (Grootegast / Zuidhorn / Marum / Leek) via Zorgmail? Dan opent u dit bericht door te klikken op de groene knop met de tekst: 'Bericht lezen'. U ontvangt een aparte e-mail code om het bericht te kunnen openen. Is uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend, dan krijgt u deze code via sms. Met de code opent u het beveiligde bericht en kunt u het lezen.
Let op: de berichten die via Zorgmail worden verzonden hebben een beperkte houdbaarheid. In de mail staat voor welke datum u het bericht moet hebben geopend. Na die datum kunt u het bericht niet meer openen. Als u op het bericht wilt reageren dan kan dat door onder het ontvangen bericht op de knop 'beantwoorden' te klikken.

Aanvullende informatie
U hoeft geen account aan te maken en Zorgmail stuurt u nooit reclame. Om te voorkomen dat de mail in uw spam box binnen komt, voegt u de afzender toe aan de lijst met veilige afzenders.

Vragen?
Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zorgmail? Bekijk dan de uitgebreide handleiding en instructievideo's op onze 
herindelingswebsite  of neem contact  met ons op, via het algemene telefoonnummer 14 0594.