Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar. De uitvoering van deze taken zijn tot 1 januari 2019 belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Omdat op 1 januari de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn opgaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier, stopt het CJG Westerkwartier met ingang van deze datum.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u voor al uw vragen, advies of voor ondersteuning terecht bij het team Mens & Gezin van de gemeente Westerkwartier. Het team Mens & Gezin is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de gemeente Westerkwartier. Ook professionals en vrijwilligers, die werken met kinderen en gezinnen kunnen hier terecht.  Het team Mens en Gezin geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is, helpen zij u bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. U kunt er met alle vragen over kinderen en opvoeden terecht.

Deze website zal uiteindelijk worden opgeheven. Tot die tijd geeft de website antwoord op uw vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Geef dan een melding door met behulp van ons meldingformulier of neem contact op via onze contactpagina.

Cliëntondersteuning
In het Westerkwartier zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Bijvoorbeeld, buurtwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, MEE etc. Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen, bv naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.  Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersonen AKJ
Als er zaken zijn in de ondersteuning of hulpverlening die niet goed lopen, dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon u daarbij helpen. De vertrouwenspersoon kan u helpen als er dingen moeten veranderen en ondersteunt u bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Ook kan een vertrouwenspersoon u uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Hier vindt u meer informatie over een vertrouwenspersoon.

 

 

Klachten

Waar moet ik zijn met een klacht over jeugdhulp?

Waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud van uw klacht. U moet bijvoorbeeld  bij de gemeente zijn als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen. Maar heeft u een klacht over een behandeling in de jeugdzorg zelf, dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u helpen als u moeilijkheden heeft met jeugdhulp.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpen zij u met een klacht indienen bij een klachtencommissie of bij bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon. In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Naar de klachtencommissie jeugdhulpinstelling

Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag de instelling naar de klachtenregeling.

 

Nieuws

Gemeente Westerkwartier begint met dienstverlening vanuit bestaande gemeentehuizen

Voor de bestuurders en medewerkers van de nieuwe gemeente staan inwonerscontacten en bereikbaarheid centraal. Daarom begint de nieuwe gemeente Westerkwartier met de dienstverlening zoals inwoners gewend zijn vanuit de bestaande gemeentehuizen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarbij kunnen ze zelf kiezen welke locatie hen het beste uit komt. Inwoners van het gebied Middag kunnen vanaf 1 januari 2019 ook terecht bij één van deze gemeentehuizen.

 

Op afspraak
In de loop van 2019 bouwt de gemeente de mogelijkheid van vrije inloop af en gaat dan over op dienstverlening op afspraak. Dit betekent geen of nauwelijks wachttijden en betere afstemming met betreffende medewerker(s). De gemeente verwacht dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is vooraf een afspraak te maken. Afspraken maken kan dan ook bij de inwoner thuis of in de buurt.

 

Dichtbij inwoners
De gemeente zet ook nieuwe vormen van dienstverlening in. Uitgangspunt daarbij is: dichtbij de inwoners. Elkaar opzoeken en in gesprek gaan met de inwoners kenmerkt de nieuwe gemeente. Vanaf 2019 werkt de gemeente in vijf jaar toe naar het aanbieden van de dienstverlening waar dat het meest passend is. Dat kan aan de keukentafel bij de inwoner thuis, bij de ondernemer in het bedrijf, op een ontmoetingsplek in het dorp of op een meer centrale plek in de gemeente. Dit zijn ‘decentrale locaties’, aansluitend bij bestaande voorzieningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld dienstencentra, sporthallen, verzorgingstehuizen, dorpshuizen, multifunctionele centra of scholen. Daarnaast biedt de gemeente haar diensten zoveel mogelijk digitaal aan.

 

Nieuwe gemeente
Op 1 januari 2019 start de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze gemeente ontstaat uit de huidige vier gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het deel Middag van de huidige gemeente Winsum. De nieuwe gemeente heeft 41 kernen, ruim 62.000 inwoners en een oppervlakte van 37.000 hectare.