Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar. De uitvoering van deze taken zijn tot 1 januari 2019 belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Omdat op 1 januari de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn opgaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier, stopt het CJG Westerkwartier met ingang van deze datum.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u voor al uw vragen, advies of voor ondersteuning terecht bij het team Mens & Gezin van de gemeente Westerkwartier. Het team Mens & Gezin is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de gemeente Westerkwartier. Ook professionals en vrijwilligers, die werken met kinderen en gezinnen kunnen hier terecht.  Het team Mens en Gezin geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is, helpen zij u bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. U kunt er met alle vragen over kinderen en opvoeden terecht.

Deze website zal uiteindelijk worden opgeheven. Tot die tijd geeft de website antwoord op uw vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Geef dan een melding door met behulp van ons meldingformulier of neem contact op via onze contactpagina.

Cliëntondersteuning
In het Westerkwartier zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Bijvoorbeeld, buurtwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, MEE etc. Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen, bv naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.  Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersonen AKJ
Als er zaken zijn in de ondersteuning of hulpverlening die niet goed lopen, dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon u daarbij helpen. De vertrouwenspersoon kan u helpen als er dingen moeten veranderen en ondersteunt u bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Ook kan een vertrouwenspersoon u uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Hier vindt u meer informatie over een vertrouwenspersoon.

 

 

Klachten

Waar moet ik zijn met een klacht over jeugdhulp?

Waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud van uw klacht. U moet bijvoorbeeld  bij de gemeente zijn als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen. Maar heeft u een klacht over een behandeling in de jeugdzorg zelf, dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u helpen als u moeilijkheden heeft met jeugdhulp.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpen zij u met een klacht indienen bij een klachtencommissie of bij bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon. In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Naar de klachtencommissie jeugdhulpinstelling

Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag de instelling naar de klachtenregeling.