•  

Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de gemeenten Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn. Ook professionals en vrijwillligers, die werken met kinderen en gezinnen, kunnen bij het CJG aankloppen voor advies en ondersteuning.

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar.

In het Westerkwartier is ervoor gekozen om de uitvoering van deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Een logische keuze, want ook vóór 1 januari 2015 vormde het CJG al een centrale rol in het gemeentelijk jeugdbeleid. Binnen het CJG werken verschillende instanties samen om kinderen en gezinnen te ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden.

Deze website geeft antwoord op veel vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Geef dan een melding door met behulp van ons meldingformulier

Cliëntondersteuning
In het Westerkwartier zijn meerdere cliëntondersteuners actief. Bijvoorbeeld, buurtwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, MEE etc. Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen, bv naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.  Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.