Steun door vrijwilligers


BOR: Begeleide OmgangsRegeling

De impact die (echt)scheiding heeft op ouders, maakt soms dat zij het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling voor hun kind of kinderen. De Begeleide OmgangsRegeling (BOR) van Humanitas akn in dit soort situaties ondersteuning bieden. BOR is een omgangregeling waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is tijdens de omgang van het kind met de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hem heeft. De begeleiding die wordt geboden is veelal praktisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, bij de overdracht, etc. Gedurende BOR wordt toegewerkt naar een zelfstandige omgang, waarbij de ouders zelf vormgeven aan de wijze waarop het kind het contact behoudt met hen beide.
De geboden hulp is graties. Een van de ouders moet WA-verzekerd zijn.
Meer informatie of aanmelden: ga naar de website van Humanitas.nl/groningen


Steun aan ouders

Als het in een periode niet zo goed gaat me een gezin dan kan een steuntje in de rug veel goed doen. Ouders die daar behoefte aan hebben worden via Steun aan ouders in contact gebracht met een vrijwilliger. Vanuit hun eigen ervaring met het opvoeden van kinderen kunnen zij ondersteuning bieden. Steun aan ouders is voor gezinnen met opgroeiende kinderen.
Contactpersoon: Marga Noeken, tel 06-39833852
Emailadres: humaatjeswk@gmail.com
Of kijk op de site van Humanitas.