Cursussen (groepen)

Cursussen en ouderbijeenkomsten

Hieronder het aanbod van ouderbijeenkomsten en -cursussen over de groei, ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen. Het aanbod staat in alfabetische volgorde op thema gegroepeerd. De meeste bijeenkomsten worden door een organisatie of particulier bedrijf in de provincie Groningen aangeboden. Wilt u als school of kindercentrum bijvoorbeeld  een ouderbijeenkomst of cursus organiseren over bv

grensoverschrijdend gedrag
logopedie
middelengebruik, gamen, gokken
opvoeding
pesten
seksualiteit
sociale media
voeding, overgewicht
weerbaarheid

Onder deze link vindt u meer informatie over de mogelijkheden


Kom maar op training

Omgaan met anderen is soms best lastig. Zeker als je je niet op je gemakt voelt, onzeker bent, je snel verdrietig of boos voelt, geplaagd wordt, weinig vrienden hebt of denkt dat anderen een negatief oordeel over je hebben. Gelukkig kun je hier zelf iets aan doen: volg de Kommaarop!-training.
Kommaarop! is bedoeld voor jongeren die zich graag zekerder en prettiger willen voelen over zichzelf en in hun contact met anderen. Tijdens de training leer je via spelvormen en opdrachten meer over jezelf. Zoals wat het effect van je gedrag is op anderen, hoe je emoties op een duidelijke en positieve manier uit, hoe je grenzen herkent en aangeeft en hoe je op een prettige manier voor jezelf kunt opkomen.

Er zijn twee leeftijdsgroepen. Een groep voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar en een groep voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar.  De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur. Voordat de training start is er een intakegesprek om te kijken of de training aansluit op je behoefte.

Bij voldoende belangstelling start er een training. Kosten deelname: 50 euro incl materialen.
In het najaar start er weer een training. Opgave kan via Inge Timmer; timmer@spinn.nl
Kijk op www.spinn.nl voor meer informatie en startdata en locaties.


Powerkidzzz

De kinderen die aan Powerkidzzz meedoen hebben daar allemaal  zo hun eigen reden voor. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe je meer vrienden maakt, hoe je met pesten omgaat, maar ook hoe je minder verlegen wordt of meer zelfvertrouwen krijgt. Wat de reden ook is, bij Powerkidzzz werken we op een speelse  en creatieve manier aan je weerbaarheid en ontmoet je kinderen die met dezelfde vragen rondlopen.

Zit je in groep 7 of 8 en wil je leren hoe je goed met andere kinderen omgaat, voor jezelf opkomt en hoe je moeilijke situaties aanpakt? Dan is de weerbaarheidstraining Power Kidzzz vast en zeker iets voor jou!

De Powerkidzzz-training start bij voldoende deelname. Er kunnen 8-10 kinderen de training volgen. Die bestaan uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur.
De eerstvolgende training start op 4 mei 2017 voor kinderen uit het hele westerkwartier. In het najaar start er weer een training.  Opgave kan via Inge Timmer; timmer@spinn.nl 

Kijk op www.spinn.nl voor meer informatie  Deelname kost 50 euro.


Kinderen van gescheiden ouders

De scheiding zelf kunnen we niet veranderen, maar wel hoe uw kind zich voelt.  door met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten bij elkaar te komen leert uw kind hoe het met gevoelens om kan gaan. Om de scheiding goed te verwerken praten en oefenen we veel. Ook gaan we creatief aan de slag met tekenen, knutselen en luisteren we naar muziek.
De bijeenkomsten rond het thema Kinderen van gescheiden ouders biedt kinderen afleiding, hulp en ondersteuning.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen van groep 3,4 en 5. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Er zijn vijf bijeenkomsten van 2 uur.
Voor meer informatie: tel 0594-517656, Serwynn Goos of  kijk op www.spinn.nl voor actuele startdata en locaties.
Deelname kost 50 euro.


Dappere Dino's: groepsprogramma voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders

Dappere Dino's is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 en 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn.
De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen.
Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij individuele begeleiding.
Dappere Dino's  bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten.
In een Dappere Dino's groep zitten maximaal 7 kinderen en de groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake, op een facultatieve groepsbijeenkomst, middels nieuwsbrieven en bij de eindevaluatie.

Werkwijze:
In de training speelt de handpop, een groepsdino met de naam Rex, een centrale rol. Rex is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Rex heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een aantrekkelijk kameraadje een lotgenootje die zijn ervaringen deelt met de kinderen uit de groep. Rex is ook een belangrijk voorbeeld in het oefenen van vaardigheden in probleemoplossen  met de kinderen middels poppenspel.

Aanmelding en start:
Dappere Dino's wordt gegeven door een opgeleide trainer en een co-trainer.
De training wordt in het westerkwartier gegeven door Serwynn Goos en Inge Timmer, maatschappelijk werkers bij SPINN, partner van het CJG Westerkwartier. |
Opgave:  bij Serwynn Goos, goos@spinn.nl of telefonisch via 06-10471647

De cursus wordt gegeven in het consultatiebureau te Zuidhorn, Gemmastraat 10 op dinsdagmiddag van 16.00-16.45 uur.
Start: 3 april 2018.


Praten over opvoeden doe je zo!

Praten over opvoeding doe je zo! is een groep waarbij ouders met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's die betrekking hebben tot de opvoeding.

Start: mei 2018.
Locatie: Marheem, Marum.

Opgeven bij: biegel@spinn.nl


Schatjes, katjes, watjes

Samen spelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind bv durven vragen of je met anderen mee mag doen. Je moet op je beurt wachten, tegen je verlies kunnen en durven zeggen dat het je niet bevalt.
Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden waardoor zij hier erg veel moeite mee hebben. Zij vertonen vaak teruggetrokken of juist agressief gedrag.
Hierdoor kan een negatief verwachtingspatroon ten aanzien van anderen ontstaan met als gevolg: er ontstaat een negatieve spiraal.

Schatjes, Katjes, Watjes (SKW) is gericht op het doorbreken van deze negatieve spiraal. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Door middel van rollenspellen, fysieke oefeningen en praten met elkaar leren kinderen o.a. meer zelfvertrouwen te krijgen, over gevoelens te praten, kritiek te geven en ontvangen en problemen op te lossen.
Kinderen leren tevens wat ze kunnen doen als ze gepest worden en wat de gevolgen kunnen zijn  van pestgedrag. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen helemaal vastlopen, geen vriendjes meer overhouden of geen zin meer hebben om naar school te gaan.

Je kunt je opgeven bij Jojanneke Koridon, via koridon@spinn.nl

Voor meer informatie zie ook de website van SPINN.  


Sport-Springplankproject Marum

In samenwerking met het CJG Westerkwartier, jongerenwerk SPiNN en Verslavingszorg Noord Nederland komt de gemeente Marum met een een nieuw sportproject.  Het sportproject is speciaal voor jongeren in de gemeente Westerkwartier.

Waarom Sport Springplank project Marum?
Soms lukt het even niet om in beweging te komen. Het voelt alsof je geen reden hebt om uit je bed te komen. Allerlei problemen kunnen hier invloed op hebben. Soms kan het helpen over deze problemen te praten, soms heb je hier ook geen zin in.  Door middel van sport hopen wij jongeren te kunnen helpen om weer wat structuur te krijgen, zich weer fit te voelen en nieuwe mensen te leren kennen.
Natuurlijk is er ruimte om aan problemen te werken of hierover te praten maar samen bewegen, lol maken en een team vormen is ook belangrijk.

Voor wie?
Jongeren van 14 t/m 24 jaar, wonende in de gemeente Westerkwartier.

Wat is het?
Woensdagavond vanaf 18.00 tot 20.00 uur sporten. Sporten wordt gebruikt om je in je kracht te zetten en je te helpen nieuwe talenten te ontdekken. Maar ook om gewoon lekker fit te worden en te bewegen.

Waar wordt gesport?
Verzamelen voor de deur bij sporthal de Holten te Marum, Hoornweg 46 te Marum. Starten om 18.00 uur. Graag aanwezig zijn om 17.45 uur op de woensdagavond. Neem sportkleding en handdoek mee.

Kosten:
Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je geen sportkleding, neem dan contact op met Lucas Dijk.

Naast sporten kun je ook geholpen worden met andere dingen waar je mee zit. Men wil meedenken over dagbesteding, hulpverlening, school, noem maar op. Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het sporten neem dan contact op met

Lucas Dijk  dijk@spinn.nl 06-12636017 of
Richard Akkerman r.akkerman@vnn.nl  06-23928019.


Cursussen MEE

MEE Groningen geeft verschillende cursussen. Deze cursussen moeten aangevraagd worden via uw gemeente. Informeer bij het Wmo- of Zorgloket of CJG in uw gemeente naar de mogelijkheid of MEE Groningen de cursus waarvoor u belangstelling heeft in uw gemeente kan verzorgen.

Informatie over de cursussen vindt u op de website van MEE Groningen


Brussengroep: praat- en doegroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus

Brussen zijn broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.  Een beperking kan zijn:
een chronische ziekte, een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Kinderen met een 'bijzondere' broer of zus groeien in meer of mindere mate op onder bijzondere omstandigheden. In de dagelijkse praktijk van veel gezinnen met een zorg- en aandachtvragend kind, schieten broers en zussen er wel eens bij in. Heel begrijpelijk en voorstelbaar.  Voor deze kinderen is er een Brussengroep waarin nu eens zij centraal staan.

Waar gaat de Brussengroep over
De Brussengroep is bedoeld voor basisschoolkinderen vanaf 8 tot 12 jaar. Elke bijeenkomst staat in het teken van een ander thema, zoals:
- herkennen van en omgaan met je gevoelens
- welke plek in het gezin neem je in
- hoe reageren andere mensen op je broer of zus?
- jij en je vrienden en vriendinnetjes.

In de Brussengroep wordt veel aandacht besteed aan het delen van ervaringen, herkenning vinden bij elkaar en tips geven aan elkaar. Dit wordt gedaan d.m.v. spelletjes, activiteiten, creatieve opdrachten of door met elkaar te praten. Het zijn vooral gezellige middagen waarin plezier voorop staat.
Iedere deelnemer wordt samen met de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt kennis gemaakt en verder uitleg over de Brussengroep gegeven.

Aantal bijeenkomsten: 7 kindbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten.
Wanneer en hoelang: wekelijks anderhalf uur
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Kosten: de groep is gratis, met een beschikking van het CJG
Start en locatie: de groep start bij voldoende deelname op een nader te bepalen locatie.

Vragen en aanmelden:
Voor meer informatie of vragen over aanmelding kunt u contact opnemen met
aanmeldpunt@meegroningen.nl of via de telefoon: 06-31670021

zie ook de website van meegroningen.nl   


Rots en water

Een lichamelijke weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren met een (lichte) beperking.

Aantal bijeenkomsten: 10, maximal 10 personen.
Voor wie: kinderen basisschool, praktijkonderwijs, special onderwijs of VMBO/IWOO.

Voor meer informative: MEE Groningen, tel 050-5274500 of via www.meegroningen.nl
Aanmelden kan via het CJG of bij m.bolt@meegroningen.nl

Positief opvoeden

Groepscursus Triple P (Positief Opvoeden). In 5 groepsbijeenkomsten wordt geoefend onder begeleiding van deskundigen en gaat u thuis actief aan de slag met behulp van een werkboek. Tevens biedt het u de mogelijkheid om ervaringen van andere ouders/opvoeders te horen.
Voor meer informatie en Aanmelden:  zie de website van Elker


Make a move

Training over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor jongeren.


De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst.
Maximaal aantal deelnemers: 6.

Aanmelding en informatie:
Via MEE Groningen, tel 050-5274500.
Of via www.meegroningen.nl of aanmelden via het CJG of via m.bolt@meegroningen.nl


Ho, tot hier en niet verder

Training voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs voor het leren van sociale competenties en omgaan met pesten.

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten 2 ouderbijeenkomsten.

Informatie en aanmelding:
MEE Groningen, tel 050-5274500
Of aanmelden via het CJG of via m.bolt@meegroningen.nl

Kijk ook op de website van MEE Groningen


Jongerengroep (16+)
Voor jongeren met ouders met psychische- of verslavingsproblemen

Als je vader of moeder ernstig psychische of verslavingsproblemen heeft, dan kan dat ook voor jou ingrijpende gevolgen hebben. Het kan zijn dat je door de situatie waarin je bent opgegroeid niet lekker in je vel zit. Je merkt misschien dat:
- er veel dingen in het gezin draaien om de ziekte of verslaving van je ouder(s)- je allerlei verantwoordelijkheden van je ouders overneemt zoals het 
  huishouden of de zorg voor je jongere broertjes of zusjes
- je vragen hebt rondom de ziekte of verslaving van de je ouder(s)
- je je schuldig voelt over de problemen van je ouders of je bent juist boos en
  verward.
Er zijn veel jongeren die een vader of moeder hebben met ernstig psychische problemen of verslavingsproblemen. Praten met leeftijdsgenoten die zelf weten wat het is om een ouder met dit soort problemen te hebben kan heel fijn zijn.  Tijdens de cursus is er uitgebreid de mogelijkheid om met leeftijdgenoten ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er ruimte en aandacht voor je vragen.

Inhoud van de cursus:
- verslaving
- psychiatrische ziektes
- het gedrag van je ouder
- hoe kun je met je ouder omgaan
- hoe stel je je grenzen
- hoe kun je je eigen leven leiden.

Aantal bijeenkomsten: 10, en een terugkombijeenkomst.
Vooraf heb je een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders.
Deelname is kosteloos.

Voor vragen of aanmelden:

Verslavingszorg Noord Nederland
Renate Doff: r.doff@vnn.nl of 050-3648900)
Voor meer informatie kijk ook op de website van de VNN


Pubergroep
Voor jongeren (12 tot 15 jaar) met een verslaafde ouder of psychische problemen

Als je vader of moeder verslavings- of psychische problemen heeft, kan dat voor jou soms ook heel lastig zijn. Het kan zijn dat je door de situatie waarin je bent opgegroeid niet lekker in je vel zit. Je merkt misschien dat er veel dingen in het gezin draaien om de ziekte van je ouders. Of je hebt allerlei verantwoordelijkheden van je ouders overgenomen, zoals het huishouden of de zorg voor je je jongere broertjes en zusjes. Misschien voel je je schuldig over de problemen van je ouders of ben je juist boos en verward.

Uitspraken van jongeren die een vader of moeder hebben met dezelfde problemen:
- mijn vader zat soms uren voor zich uit te staren zonder iets te zeggen, daar
  word je zelf ook gek van. Soms vraag ik me af, kan ik het ook krijgen? Lijk ik
  op mijn vader?
- ik moet mijn moeder vaak vertellen wat ze moet doen in het huishouden
- vanaf mijn dertiende moest ik instanties bellen en zo.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst.
Vooraf heb je een kennismakingsgesprek.
Deelname is kosteloos.

Voor vragen of aanmelden: zie de website van VNN

Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier gebruiken.
Voor vragen kunt u bellen naar de afdeling Voorlichting & Preventie, tel 050-3648900 of mailen naar kvo@vnn.nl

Verslavingszorg Noord Nederland
Marloes Klok (m.klok@vnn.nl of 050 364800)
Voor meer informatie kijk ook op de website van de VNN 


Doe-praatgroep (8-12 jaar)
Voor kinderen met ouders met psychische of verslavingsproblemen

Opvoeden als je zelf verslaafd bent of psychische problemen hebt is soms een hele uitdaging. Je wilt je kinderen liever niet belasten met jouw problemen. Tegelijkertijd kun je tegen dingen aanlopen in de opveoding die je moeilijk vindt of waar je schuldgevoelens over hebt.
Een kind van een ouder met verslavings- of psychische problemen ontwikketl zelf ook vaker problemen dan kinderen uit een gezin waar dit niet speelt. dat heeft met verschillende dingen te maken. Wat heel belangrijk kan zijn is dat een kind begrijpt wat er aan de hand is. Ook kan het heel goed zijn om te weten dat hij niet de enige is. Openheid, vaardigheden en kennis versterken de band tussen ouder en kind.
Bij een doe-praatgroep kunnen kinderen het in alle vrijheid hebben over dingen die ze lastig vinden, maar ook waarom ze zo van hun papa of mama houden. Op hun niveau wort uitleg gegeven over wat de ziekte van hun pap of mama inhoudt en hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan om  zichzelf staande te houden.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomst en een terugkombijeenkomst.
Voor ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten.
Vooraf heb je samen met je kind een kennismakingsbijeenkomst met een van de begeleiders.
Deelname is kosteloos. 

Aanmelden en meer informatie:

mailen naar kvo@rvnn.nl


Oudercursus "Help! mijn kind gebruikt"

Heeft u zorgen over uw gebruikende kind?
Wilt u ook weten hoe drugs ruiken, eruit zien en wat ze doen?
Zit u ook weleens met de handen in het haar?
Vraagt u zich ook af of u uw kind nog kunt vertrouwen?
Vraagt u zich al lange tijd af of u de enige ouder bent die een gebruikend zoon/dochter heeft?

Dan is deze cursus iets voor u.

De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders die
- een of meerdere kinderen hebben waarbij problemen ontstaan door alcohol,
  drugs of gamen
- zich hierover zorgen maken
- hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
- hun ervaringen willen bespreken met andere ouders.
Het einddoel is dat u zich aan het eind van de cursus vaardiger voelt over hoe u als ouder omgaat met het middelengebruik van uw kind

De cursus bestaat uit drie avonden van twee uur.
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en aanmelding: zie de website van de VNN
Aanmelden via aanmeldformulier op de website van VNN.
Informatie via afdeling preventive. Telefoon: 050-3648900.Gespreksgroep voor ouders met een verslaafd (volwassen) kind

Worstelt u als ouder met het negatieve gedrag van een (volwassen) kind dat verslaafd is?
Kom dan naar de gespreksgroep van VNN.
Ook al woont uw kind al op zichzelf het is en blijft uw kind en kan u als ouder voor lastige situaties stellen.

In de gespreksgroep is aandacht voor:
- bepalen van uw houding, leren accepteren van de zelfstandigheid van het kind, grenzen stellen, loyal
  blijven en loslaten, omgaan met andere kinderen, communicatie, emotie
- het inzicht krijgen in verslaving en verslavingspatronen
- het contact met lotgenoten (doorbreken schaamte en isolement)
- informative over de verschillende soorten drugs en over alcohol.

Het is een open gespreksgroep, er komen steeds nieuwe ouders in en loopt het hele jaar door.
Een professionele hulpverlener leidt de gespreksgroep. Het gaat in de groep om kinderen met een duidelijke verslaving in combinatie met een psychiatrische diagnose (psychiatrie, zwakbegaafdheid).
Niet om kinderen met experiomenteel of risicovol gebruik.

Voor meer informatie en vragen over deze gespreksgroep, bel 088-2343434.
Zie ook de website van VNN.